JL Carbon PTE. LTD.

  1. Nhà
  2. Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ

Sharon
Sharon

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-21-68765941

Jacky
Jacky

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-21-68765941

Elena
Elena

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-21-68765941

Annie
Annie

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-21-68765941

Thông tin liên hệ của công ty

Tên công ty:

JL Carbon PTE. LTD.

Địa chỉ:

Asia sales center:60 Payer Lebar RD,#13-22,Singapore Postal Code 409051 Shanghai office: Rm 2604, No.1036 South Pudong Rd, Shanghai Postal Code 200120

gửi tin nhắn

*
* clear input
customer-service Dịch vụ khách hàng
message Thông điệp
go top Hàng đầu
Scan the QR code Close
qr code
Scan the QR code Close
qr code
qrcode

gửi tin nhắn

*
* clear input
Chọn ngôn ngữ