1. Nhà
  2. Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ

Sharon
Sharon

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-21-68765941

Jacky
Jacky

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-21-68765941

Elena
Elena

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-21-68765941

Annie
Annie

Buôn bán quốc tế

điện thoại:

+86-21-68765941

Tên công ty:
JL Carbon PTE. LTD.

Địa chỉ:

Asia sales center:60 Payer Lebar RD,#13-22,Singapore Postal Code 409051 Shanghai office: Rm 2604, No.1036 South Pudong Rd, Shanghai Postal Code 200120

gửi tin nhắn

*
*

gửi tin nhắn

*
*
Chọn ngôn ngữ